GRONDWERK

Grondwerken, bestrating, infra, graafmachine, stratenmaker, Rotterdam, randstadinfra, machinaalstraatwerk, GWW, Zuidholland.

Voor het graven van watergangen, het bouwrijp maken van terreinen en de aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis voor ieder infrastructureel project. Wij hebben alle knowhow in huis voor een efficiënte uitvoering van grondwerkzaamheden.

Het spreekt dan ook voor zich dat ons machinepark op de meest uiteenlopende werkzaamheden is berekend. Het voordeel voor u is dat wij snel en flexibel inzetbaar zijn, voor alle soorten grondwerk. Ook het transport en de levering van zand en grond kan door ons worden verzorgd.


  • Graven van rioleringssleuven en cunetten.
  • Graven van bouwputten, vijvers en sloten.
  • Leveren en aanbrengen van zand.
  • Verzorgen van hemelwaterafvoer van terreinen.
  • Leveren en aanbrengen van puinbanen voor verhardingswerk.
  • Uitvlakken en egaliseren van kleine of grote percelen.
  • Spitten van grond om een goede bodemstructuur te krijgen.
  • Afwerken van bermen, taluds en terreinen
  • Graven en afwerken van sleuven voor kabel- en leidingwerken.
  • Afvoeren van asfalt, puin, grond etc
Grondwerken, bestrating, infra, graafmachine, stratenmaker, Rotterdam, randstadinfra, machinaalstraatwerk, GWW, Zuidholland.

OFFERTE AANVRAAG

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt! Je offerte aanvraag is verzonden.

Neem contact op!

Adres

Schaapherderweg 17d 

2988 CK Ridderkerk 

Contactgegevens

Tijden

Ma-vr: 9:00 - 17:30 uur
Za: gesloten 
Zo: gesloten

Sociale media